Nové označení pro nové naftové a benzinové motory

Nádrž AdBlue®

Naftové motory Blue dCi

Nové naftové motory Blue dCi jsou za účelem snížení emisí znečišťujících ovzduší vybaveny katalyzátorem se selektivní katalytickou redukcí (SCR*), které fungují s AdBlue®. Tato technologie neustále mění oxidy dusíku (NOx) z naftových motorů na neškodné plyny (vodní pára a dusík).

 

Tato technologie je účinná za všech situací a nemá žádný vliv na výkon motorů Blue dCi. Jeho použití umožňuje splnit podmínky nových přísnějších a náročnějších norem.

Výhody

AdBlue® je bezbarvý a nejedovatý vodný roztok s obsahem 32,5 % čisté močoviny a 67,5 % demineralizované vody.

 

AdBlue® je k dispozici ve většině servisů.

 

Váš vůz vám připomene, kdy je zapotřebí doplnit nádrž AdBlue®.

 

Plná nádrž AdBlue® vašeho vozu vydrží přibližně na 6 až 8 plných palivových nádrží**.

Nezapomeňte

Kapalina AdBlue® se nesmí ředit.

 

Má vlastní nádrž, která je snadno dostupná přes stejné vnější víčko, jako nádrž na naftu, nebo přes vlastní víčko.

 

Do nádrže na naftu se nesmí plnit AdBlue® a naopak.

 

Pokud by došlo k takové chybě plnění, nestartujte motor. Mohlo by dojít k poškození systému SCR.

(*) Selektivní katalytická redukce zahrnuje vstřikování čpavku (NH3) z nádrže AdBlue® do katalyzátoru výfukových plynů. Při výsledné chemické reakci se mění oxidy dusíku (NOx) na plyny, které neznečišťují ovzduší (vodní pára a dusík).

(**) Spotřeba AdBlue® závisí na podmínkách používání vozidla, vybavení a stylu jízdy. Objem nádrže AdBlue® závisí na modelu a je obecně 15 až 20 l.

Filtr pevných částic (FAP)

Benzínové motory s filtrem pevných částic (GPF)

Aby se snížily emise pevných částic, je výfukový systém nových benzínových motorů s přímým vstřikováním nyní vybaven filtrem pevných částic (GPF).

 

Tato technologie odstraňuje pevné částice z výfukových plynů. Zachycuje je v mikroporézní komůrkové struktuře, poté je spaluje při pravidelné automatické regeneraci.

 

Řada benzínových motorů vybavených touto technologií byla přejmenována na TCe GPF.

 

Výhody

 

Filtr pevných částic nevyžaduje žádnou údržbu. Nemá žádný vliv na jízdu vašeho vozu. A konečně, nemá vliv na spotřebu paliva a emise CO2.

WLTP

Přečtěte si také

Nové postupy měření emisí WLTP

Předpisy, které jsou blíže skutečnému chování při jízdě a každodenní spotřebě paliva.