Nové normy pro ochranu životního prostředí

WLTP

WLTP

Snižte spotřebu paliva a emise látek znečišťujících ovzduší.

Filtr pevných částic (FAP)

Označení naftových a benzinových motorů

Nové názvy pro naftové a benzinové motory.

Jděte ještě dále