POMOC PŘI PORUŠE A NEHODĚ

DACIA ASSISTANCE: 800 272 272

(ze zahraničí volejte +420 261 220 220)


Asistenční služba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a zajistí směřování vašeho vozidla do naší autorizované servisní sítě Dacia.

DACIA ASSISTANCE

POMOC PŘI PORUŠE A NEHODĚ

Díky službě Dacia Assistance pro vás dokážeme najít to nejlepší řešení v nouzové situaci.Youtube je deaktivován. Povolit uložení sociálních souborů cookie pro přístup k obsahu videa.

Na asistenční linku se dovoláte přímo z aplikace My Dacia.

POMOC PŘI PORUŠE

 

Asistenční služby 24/7 v případě nepojízdnosti vozidla způsobené náhlou a nenadálou mechanickou, elektrickou nebo elektronickou závadou, na kterou se vztahuje smluvní záruka Dacia. Konkrétní informace dle modelu vozidla najdete v Prodejních a záručních podmínkách, které jsou nedílnou součástí objednávky a kupní smlouvy nového vozidla nebo se informujte u svého autorizovaného prodejce.

V případě poruchy postupujte následovně:

 • 1

  Dbejte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Umístěte vozidlo tak, aby nezpůsobovalo překážky a nebezpečí v provozu, zapněte varovná světla, oblékněte si výstražnou vestu, umístěte výstražný trojúhelník.

 • 2

  Připravte si údaje o vozidle: VIN číslo (najdete v technickém průkazu, na čelním skle vozu nebo v aplikaci My Dacia) a zapamatujte si nebo uložte aktuální stav kilometrů.

 • 3

  Zavolejte na číslo Dacia Assistance 800 272 272 (ze zahraničí volejte +420 261 220 220)

 • 4

  V případě, že nebude možné provést opravu na místě, zajistíme odtah vašeho vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu Dacia.

 • 5

  Kontaktujte daný autorizovaný servis a vyřiďte formality související s objednávkou opravy.

POMOC PŘI NEHODĚ

Youtube je deaktivován. Povolit uložení sociálních souborů cookie pro přístup k obsahu videa.

Pomoc při nehodě můžete využít pouze na území České republiky a vztahuje se na všechny modely vozidel Dacia bez ohledu na jejich stáří a stav záruky.

 

V případě nehody, poruchy, vandalismu, živlu, krádeže části vozidla nebo chybě řidiče se můžete spolehnout na naši profesionální pomoc. V každém případě žádejte o odtah vozidla do autorizovaného servisu.

 

Stáhněte si formulář záznamu o dopravní nehodě, který vám pomůže s formalitami. Doporučujeme vám se také seznámit s podrobnostmi programu.

stáhnout informační leták

V případě nehody postupujte následovně:

 • 1

  Zabezpečte místo nehody. Tj. zastavte vozidlo, zapněte varovná světla, oblékněte si výstražnou vestu, umístěte výstražný trojúhelník.


 • 2

  Je-li někdo zraněn, poskytněte první pomoc a vždy kontaktuje záchrannou službu (155), hasičský záchranný sbor (150), policii (158), nebo zavolejte linku integrovaného záchranného systému (112).

 • 3

  Pro odtah vašeho vozidla si připravte údaje o vozidle (VIN) a informace k pojištění. Poté zavolejte na linku Dacia Assistance 800 272 272. Zajistíme vám pomoc a odtah do nejbližšího autorizovaného servisu Dacia.


 • 4

  Vyplňte se zúčastněnými záznam o dopravní nehodě a zajistěte fotodokumentaci.

 • 5

  Kontaktujte daný autorizovaný servis a vyřiďte formality související s objednávkou opravy.


Dacia - záruka

Kdy volat policii:

 • pokud je někdo zraněn (usmrcen)
 • dojde-li ke škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí 100 000,-Kč
 • dojde-li k poškození, nebo zničení pozemní komunikace (dopravní značení, svodidla apod.), výše škody nerozhoduje
 • dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby (např. objekt mimo komunikaci), s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě


V případě, že se s účastníky dopravní nehody nemůžete shodnout na zavinění. Policii ČR je nutné zavolat i v případě vloupání do vozidla či vandalismu (např. rozbití bočního skla, vylomení zámku dveří, atd.

Dacia - Pojištění

Kdy policii volat nemusíte:

 • pokud nebyl nikdo zraněn nebo usmrcen, nevznikla škoda třetí osobě, pokud se s účastníky dopravní nehody na zavinění shodnete, při dopravní nehodě jsou poškozena pouze vozidla účastníků nehody a škoda na každém z nich nepřesahuje 100 000 Kč.

 

Dacia - záruka

Záruka

Naše záruka počítá s každou eventualitou.

Dacia - Pojištění

Pojištění

Z nabídky balíčků pojištění Dacia si vyberete ten pravý, který splňuje vaše potřeby, ať už je to kompletní pojištění, pojištění dle počtu najetých kilometrů nebo pojištění pro případ nehody.

Jděte ještě dále...