Představení nových předpisů

Nižší spotřeba paliva a emise využitím účinných a prověřených technologií.

Spolehlivé a účinné řešení

Dacia Duster oranžový

Závazky

Závazkem značky Dacia je vyrábět cenově dostupnější nové vozy. Nabízíme atraktivní, kvalitní vozy se spolehlivými a účinnými technologiemi. Naše vozy jsou vybaveny technologiemi sdílenými v rámci skupiny Renault a čerpají výhody z celého jejího know-how; díky tomu dokážeme snížit spotřebu paliva a emise znečišťující ovzduší.

Ve společnosti Dacia nabízíme řadu řešení a technologií, které pomáhají snížit spotřebu paliva a emise CO2 před jízdou, během jízdy a po jízdě, a to optimalizací použití vozu.

I se změnou předpisů chceme zůstat na špici a zavedení nových celosvětově harmonizovaných zkušebních postupů měření emisí (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). WLTP je skokem kupředu, co se týče poskytování údajů o emisích, které jsou mnohem blíže k tomu, jak svůj vůz ve skutečnosti každodenně používáte.  

Jak chápat změnu předpisů: WLTP a RDE

Groupe Renault

WLTP a RDE

1. září 2017 vstoupil v platnost měřicí protokol WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) , který postupně nahrazuje desetiletí používaný protokol NEDC (New European Driving Cycle). Kromě toho vstoupí v platnost také zkouška RDE (Real Driving Emissions, emise v reálných podmínkách jízdy) jako doplněk k WLTP, která slouží ke stanovení skutečné spotřeby vozidla.

WLTP - certifikační protokol

Certifikační protokol

Certifikační protokol je řada povinných zkoušek, kterými se osvědčuje splnění předpisů u všech nových vozů na trhu. Cílem je ověřit, že všechny vozy dodržují předpisy o emisích znečišťujících ovzduší, společně nazývané normy proti znečištění ovzduší, či emisní normy. Aktuální referenční normou je Euro6.

 

Tato zkouška se provádí v laboratoři a provádí ji nezávislé organizace (například UTAC ve Francii). Jsou založeny na standardizovaných jízdních cyklech (vzdálenost, rychlost, vybavení, teplota atd.) a měření látek znečišťujících ovzduší, emisí CO2 a spotřeby paliva u vozidel se spalovacími motory. Tato standardizovaná měření vám umožňují porovnat parametry modelů vozů od různých výrobců. V současné době jsou tyto údaje publikovány v brožurách a na webových stránkách výrobců.

Alt Image C29

Od NEDC k WLTP

Před zářím 2017 platil certifikační protokol NEDC pro laboratorní testy, který tvořil základ od 90. let 20. století. Tento protokol se stal nadbytečným, protože nedržel krok s vývojem v automobilovém průmyslu. NEDC byl postupně nahrazen WLTP.

Jaký je tedy rozdíl mezi těmito dvěma protokoly? Pro začátek, jízdní cyklus WLTP je delší a přesnější než u NEDC. Zkušební rychlosti jsou vyšší, teplotní rozsah je širší a je bráno v potaz veškeré vybavení vozu (viz níže). V krátkosti, tato zlepšení poskytují výsledky, které jsou mnohem blíže k tomu, co zažíváte během každodenního cestování.

Porovnání NEDC a WLTP

NEDC

Prvky
  • Délka cyklu (min): 20
  • Vzdálenost (km): 11
  • Průměrná rychlost (km/h): 34
  • Maximální rychlost (km/h): 120
  • % doby se zastaveným vozem: 24

 

Výsledky:

Výsledky zkoušek jsou velmi vzdáleny od měření v reálném provozu.

Jeden výsledek na model/motor/převodovku.

 

Porovnání NEDC a WLTP

WLTP

Prvky
  • Délka cyklu (min): 30
  • Vzdálenost (km): 23
  • Průměrná rychlost (km/h): 47
  • Maximální rychlost (km/h): 131
  • % doby se zastaveným vozem: 13


Výsledky:

Výsledky zkoušek mnohem více odpovídají měření v reálném provozu.

Minimální a maximální výsledek pro každý model/motor/převodovku.

Vzhledem k tomu, že zkušební podmínky jsou blíže podmínkám reálného provozu, mohou vykazovat vyšší spotřebu paliva a hodnoty emisí v porovnání s informacemi v brožuře. Skutečná denní spotřeba tím však ovlivněna není. Je to jednoduše přesnější měření spotřeby paliva a emisí, které dle WLTP bere v potaz kromě vybraného vybavení a doplňků i konkrétní typ vozu. Dále bude toto měření vyhodnoceno na základě řady výsledků zaznamenaných během zkoušky. Model vozu bude tedy mít několik hodnot podle vybavení a volitelných doplňků na rozdíl od jediného výsledku pro model u protokolu NEDC.

Emise v reálných podmínkách jízdy (RDE)

Emise v reálných podmínkách jízdy (RDE)

I když jsou podmínky zkušebních cyklů WLTP přísnější než u protokolu NEDC, stále neberou v úvahu všechny parametry reálného použití vozu. Zde nastupuje zkouška RDE (Real Driving Emissions).

Tato zkouška se provádí na silnicích při skutečných podmínkách jízdy a doplňuje certifikaci WLTP ověřením skutečných úrovní emisí vozu.

Skupina Renault již začala poskytovat svým zákazníkům výsledky emisních zkoušek RDE u nových vozů registrovaných po květnu 2016. Pro získání více informací navštivte grouperenault.com/RDE.

Od roku 2017 do roku 2019

Od září 2017 do září 2018 musí být certifikovány dle zkoušky WLTP všechny nové vozy na trhu (nový model/motor).

Od září 2018 musí být certifikovány dle WLTP všechny nové vozy prodávané v prodejních zastoupeních.

Od září 2017 až do konce roku 2018, aby se zjednodušil proces s ohledem na zákazníky, požádaly regulační orgány všechny výrobce, aby pokračovali v poskytování informací pouze s výsledky NEDC. Podle tohoto postupu musí být výsledky všech vozů certifikovaných dle WLTP převedeny na jejich ekvivalent NEDC až do začátku roku 2019.

Od ledna 2019 budou všechny publikované údaje pouze hodnotami WLTP.

Od ledna 2020

Souběžně se zavedením certifikačního protokolu WLTP se postupně vyvíjí emisní norma, kterou musí vozy splňovat, aby se snížil jejich vliv na životní prostředí. To v konečné fázi povede k zavedení normy Euro 6D v lednu 2020.

Certifikační protokol

Co to pro vás znamená

Důležitá informace je, že výkonnostní parametry vozu, ani skutečná spotřeba paliva nebudou změnou homologačního protokolu dotčeny.

 

Úrovně emisí CO2 a údaje o spotřebě paliva publikované výrobci dle protokolu WLTP budou ve většině případů vyšší, jednoduše proto, že tento nový protokol lépe odráží skutečné jízdní podmínky, které jsou energeticky náročnější, než ty původní, modelové.

 

Jednoduše řečeno, WLTP je přesnější než NEDC, avšak nijak neovlivňuje skutečný výkon nebo spotřebu paliva vozu. 

Jasné a jednoduché informace o spotřebě

Je v souladu s příslibem značky Dacia, že vám budeme nadále nabízet cenově dostupná řešení a současně poskytovat transparentní informace a dodržovat nové předpisy týkající se emisí a spotřeby paliva.

Dacia - WLTP

Dacia vždy usilovala o transparentnost a jednoduchost.

Proto plně podporujeme přechod na nové předpisy.

 

Od ledna 2018 společnost Dacia začne dodávat na trh první vozy certifikované dle nových postupů. Od září 2018 budou všechny nové vozy Dacia prodávány s certifikací dle nového WLTP.

Naše řešení

Chytré a důmyslné řešení, jak uspořit

Cílem společnosti Dacia je zjednodušit vám pochopení provozních nákladů a poskytnout informace, jakými opatřeními je lze snížit. Proto nabízíme řadu řešení k podpoře chytřejších kroků pro snížení spotřeby paliva a emisí CO2 před jízdou, během jízdy i po ní.

 

 

Dacia - Spotřeba

Ekologicky šetrné technologie

Palubní funkce zahrnují ukazatel řazení, tlačítko režimu eko, zprávu o jízdě se skóre eko* pro měření úspornosti jízdy, a eko koučování* pro doporučení k jízdě v reálném čase pro optimalizaci úspory paliva.

 

Systém Start a Stop ke snížení spotřeba a emisí když vůz stojí.

 

*Pouze u nového vozu Duster.

Nabídka vozů Dacia

Vozy na LPG

Výběrem tohoto řešení si vyberete bezpečnou a prověřenou technologii, která je cenově dostupnou a účinnou alternativou k dieselu. LPG je vedlejší produkt při rafinaci benzínu a produkci zemního plynu.

 

Je k dispozici v kapalné formě a může se uchovávat v nádržích; LPG se před spalováním v motoru opět přemění do plynného stavu.

 

Použití vozů na LPG je jednoduché a v porovnání s vozy s benzínovým pohonem mají nižší provozní náklady. Mají také výhodu v tom, že jsou ekologičtější alternativou, která má o 10 % nižší emise CO2 než benzínový motor, a velmi nízké emise Nox a PN. Představují tedy čisté řešení pro jízdu ve městě.