Naše záruky

Naše záruky a prodloužené záruky jsou navrženy tak, aby pokryly nečekané události.

Záruka výrobce

Vaše tříletá záruka Dacia: Záruka výrobce

Produktová řada Dacia

  • Vozy Dacia díky své robustnosti splní jakýkoli úkol, který jim uložíte. Jejich podvozek totiž zvládá jízdu na většině silnic s nimiž se setkáte.

 

  • Dacia je díky know how Skupiny Renault dostupná s kompletní škálou motorů a se spolehlivým bezpečnostním vybavením.

 

  • Při volbách koncepcí modelů Dacia bylo vždy přihlíženo k požadavku spolehlivosti, která utváří věhlas značky. Vozy Dacia se liší také nižšími náklady na údržbu a opravy.

 

  • To vše nám umožňuje poskytovat zákazníkům záruku na tři roky nebo 100.000 km (platí záruka, která vyprší první).

 

Jezděte s klidnou myslí!

Dacia - 3 roky záruka

Jděte ještě dále...

Poprodejní služby - asistence

Naše asistenční služby

Poprodejní služby - pojištění

Naše pojištění

Právní ujednání

 

Smlouvu o prodloužené záruce výrobce lze prodloužit před koncem 12. měsíce následujícího po datu první registrace uvedeném na osvědčení o registraci vozidla. Služby v rámci prodloužené záruční smlouvy výrobce se poskytují po vypršení prodloužené záruční smlouvy výrobce, tj. po skončení 36. měsíce po datu první registrace uvedeném na velkém technickém průkazu vozu.
V případě prodeje vozu může být prodloužená záruka výrobce Dacia převedena.

 

* Viz všeobecné podmínky uvedené ve smlouvě dostupné u vašeho prodejce.


** Prodloužená záruka výrobce Dacia končí, když je dosaženo kteréhokoli ze dvou smluvních ujednání: termín platnosti začíná od data první registrace vozu a počet najetých kilometrů začíná, když je počitadlo kilometrů na nule.