Nařízení REACH

REACH - ochrana lidského zdraví

Nařízení o použití chemických látek

Nařízení REACH (o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) vytvořené v roce 2007 Evropskou unií má za cíl podporovat ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky souvisejícími s chemickými látkami.

 

Toto nařízení se používá prostřednictvím postupů sběru a analýzy vlastností a nebezpečí každé z látek použité v průmyslových výrobních procesech.

 

V souladu s našimi závazky jasně a přehledně informujeme o látkách obsažených ve výrobcích pro úklid, údržbu a opravy vašich vozů.

 

Chcete zjistit více informací o nařízení REACH pro váš vůz?

Předpisy WLTP Dacia

Představení nových předpisů

WLTP a RDE

Závazky značky Dacia

Značka Dacia

Naše závazky