Nařízení o použití chemických látek

REACH - ochrana lidského zdraví

Nařízení o použití chemických látek

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), má za cíl podporovat ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky souvisejícími s chemickými látkami.

 

V souladu s našimi závazky jasně a přehledně informujeme o látkách obsažených ve výrobcích pro úklid, údržbu a opravy vašich vozů.

 

 

Chcete zjistit více informací o nařízení REACH pro váš vůz?

Předpisy WLTP Dacia

Představení nových předpisů

WLTP a RDE

Přečtěte si je
Závazky značky Dacia

Značka Dacia

Naše závazky

Objevte