Pojištění

Seznamte se s naší atraktivní nabídkou značkového pojištění, která zajistí Váš vůz Dacia proti všem rizikům.

Pojištění

Dacia Vám ve spolupráci s RCI Financial Services přináší značkové pojištění Dacia, které Vám poskytne komplexní pojištění automobilu s nadstandardními službami při řešení nahodilých životních událostí. Pojištění lze sjednat v rámci financování i při hotovostním prodeji nového vozu. Nabízíme dvě úrovně pojištění – standardní a prémiové, které obsahuje i pojištění finanční ztráty GAP.

Pojištění

Hlavní přednosti Dacia pojištění

 • Koncept Domovského servisu (konkrétní dealer Dacia vybraný klientem při podpisu pojistné smlouvy)

 

 • Pojištění GAP

 

 • Minimalizace dopadu škodné události na klienta

 

 • Asistenční služba při vzniku pojistné události

 

 • Úsporu času při řešení pojistné události v autorizované síti

 

 • Přímá likvidace (vyřízení nezaviněné nehody pojišťovnou u ostatních pojišťoven za klienta)

Druhy pojištění

Druhy nabízeného pojištění:

 

 • Povinné ručení

 

 • Havarijní pojištění

 

 • Pojištění schopnosti splácet

 

 • Pojištění GAP

 

Doplňkové pojištění:

 

 • Pojištění čelního skla

 

 • Ůrazové pojištění osob

 

 • Pojištění asistence

 

 • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

 

 • Pojištění zavazadel
Pojištění

Pojištění při financování vozu s Dacia Finance

Po celou dobu trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy je povinnost mít vozidlo pojištěno, jak ze zákona (povinné ručení), tak mít i uzavřené havarijní pojištění.

 

Havarijní pojištění je součástí splátek leasingu nebo úvěru, kde Vám zaručujeme zvýhodněnou fixní sazbu pojistného po celou dobu financování.

 

U povinného ručení je možná i přefakturace pojistného se zohledněním Vašich bonusů za bezeškodní průběh z předchozího pojištění.

Pojištění při hotovostním prodeji

I v případě pořízení vozidla v hotovosti máte možnost využít všechny výhody našeho komplexního značkového pojištění (havarijní pojištění i povinné ručení). Konkrétní nabídku Vám předloží Váš autorizovaný dealer Dacia.

 

Dacia pojištění nabízíme ve spolupraci s renomovanými pojišťovnami Allianz, Kooperativa, Uniqa, Česká pojišťovna.

Pojištění

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet je produkt, kterým si pojistíte Vaši schopnost splácet leasingové/úvěrové splátky i v případě neočekávaných událostí, majících vliv na Vaši finanční situaci.

 

Pojištění schopnosti splácet je nabízeno ve třech variantách:

 

 • BASIC (dlouhodobá pracovní neschopnost, úplná a trvalá invalidita, úmrtí).

 

 • PREMIUM (navíc obsahuje pojištění proti ztrátě zaměstnání).

 

 • CASH BACK (pojistné krytí jako CPI Basic, avšak s navýšením pojistného plnění pro případ trvalých následků a smrti o 50% s výplatou na účet klienta).

Pojištění GAP

Dacia Pojištění Vám díky produktům kombinujícím havarijní pojištění a pojištění GAP nabízí plnou pojistnou ochranu, která Vás zbaví starostí při řešení událostí:

 

 • odcizení vozidla,

 

 • totální škody v případě havárie nebo zničení vozidla živelnou událostí.

 

Toto pojištění Vás chrání před snížením pojistného plnění souvisejícím s poklesem hodnoty vozidla v čase, protože kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a jeho aktuální časovou cenou v okamžiku těsně před vznikem pojistné události. Díky tomu budete mít dostatek finančních prostředků na nákup nového automobilu tzn. pojistné plnění ve výši 100 % pořizovací ceny vozidla v prvních 3 letech.

 

Pojištění GAP nabízíme ve dvou verzích, jako součást havarijního pojištění - pojistka 4 v 1 (havarijní pojištění + pojištění GAP + pojištění čelního skla + pojištění příspěvku na náhradní vozidlo) nebo jako samostatné pojištění GAP – doplněk k havarijnímu pojištění.

Slovníček pojmů

Pořizovací cena vozidla = Částka, na kterou je nové vozidlo pojištěno a odpovídá celkové kupní ceně vozidla vč. Výbavy a příslušenství, uvedené na faktuře vystavené prodejcem. Současně představuje max. částku, která bude vyplacena v případě pojistné události vozidla.

 

Časová cena = představuje aktuální tržní hodnotu vozidla odpovídající jeho staří a opotřebeni, za kterou lze pořídit totožné vozidlo.

 

Totální škoda = jde o škodu, kdy náklady na opravu vozidla by převýšily časovou cenu vozidla. Oprava se v těchto případech neprovádí.

Jak funguje GAP

Po dobu minimálně tří let od zakoupení vozidla Vám bude garantováno, že v případě odcizení celého vozidla, nedojde-li k jeho nalezení do 30 dnů od nahlášení policii a v případě škody, u níž by náklady na opravu převýšily časovou (obecnou) cenu vozidla (totální škoda) Vám pojišťovna vyplatí rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla. Navíc je možné pokrytí i spoluúčasti na havarijním pojištění.

Bezprostředně po nehodě:

 • Zastavte a zabezpečte místo nehody rozsvícením varovných světel a následně i výstražným trojúhelníkem

 

 • Při opuštění vozidla mějte na sobě oblečenu reflexní vestu

 

 • Zjistěte, zda došlo ke zranění účastníků dopravní nehody, případně poskytněte první pomoc a přivolejte záchranáře prostřednictvím tísňové linky 112

 

 • Zkontrolujte, zda z havarovaných vozidel nevytékají provozní kapaliny

 

 • Zdržte se požívání alkoholu nebo medikamentů pod jejímž vlivem je zakázáno řídit motorové vozidlo

Policii voláme vždy v případě:

 • Zranění či usmrcení

 

 • Vzniklé hmotné škody na některém zúčastněném vozidle vyšším než 100 000 Kč

 

 • Je poškozena nebo zničena pozemní komunikace nebo její příslušenství (značky, svodidla apod.)

 

 • Je poškozen nebo zničen majetek třetí nezúčastněné osoby (zaparkované vozidlo, oplocení apod.)

 

 • Nejste schopni vlastními silami uvést komunikaci do provozuschopného stavu (vyteklé provozní kapaliny, rozsypaný náklad apod.)

 

 • Nespolupráce ostatních účastníků / ujetí z místa / nedokážete se domluvit s cizinci

 

 • Podezření o požití návykových látek ostatními účastníky
  Asistenční služba pro zajištění odtahu
(ČR i zahraničí)

Klientská linka pojišťovny
(při volání z ČR)
Allianz
+420 283 002 780
841 170 000
Kooperativa +420 266 799 779 841 105 105
Uniqa +420 272 101 020 800 120 020
Česká Pojišťovna +420 841 114 114 841 114114

 

V případě, že potřebujete s čímkoliv poradit, obraťte se s důvěrou na klientskou linku vaší pojišťovny. Potřebujete-li zajistit odtah vozidla, volejte asistenční společnost vaší pojišťovny.

 

Vaší pojišťovnu naleznete na zelené kartě k Vašemu vozidlu.

 

Jak postupovat při dopravní nehodě (PDF)

Záznam o dopravní nehodě

Všechny potřebné informace související s účastí na pojistné události zaznamenejte do Záznamu o dopravní nehodě, vč. uvedení viníka nehody. Pokud je mezi účastníky dopravní nehody neshoda o viníku, vždy přivolejte policii. Protokol nezapomeňte podepsat oběma účastníky a uvést datum.

 

Vedle Záznamu o dopravní nehodě pořiďte přímo na místě fotografie zachycující postavení vozidel v okamžiku nárazu ze všech stran a úhlů a viditelná poškození obou zúčastněných vozidel.

 

Případné svědky události požádejte o kontakt a požádejte je o spolupráci při policejním šetření.

 

Při opravě vozidel po pojistných událostech se s důvěrou obraťte na servisy Dacia, kde se o Vás postarají specialisté na likvidaci pojistných událostí. Naši pracovníci udělají vše nezbytné proto, abyste nemuseli řešit pojistnou událost s pojišťovnou a svůj drahocenný čas mohli strávit příjemnějším způsobem.

Pojištění