Pojištění

Seznamte se s naší atraktivní nabídkou značkového pojištění, která zajistí Váš vůz Dacia proti všem rizikům.

Pojištění

Dacia Vám ve spolupráci s Mobilize Financial Services přináší značkové pojištění Dacia, které Vám poskytne komplexní pojištění automobilu s nadstandardními službami při řešení nahodilých životních událostí. Pojištění lze sjednat v rámci financování i při hotovostním prodeji nového vozu. Nabízíme dvě úrovně pojištění – standardní a prémiové, které obsahuje i pojištění finanční ztráty GAP.

Pojištění

Hlavní přednosti Mobilize pojištění

 • Koncept Domovského servisu (konkrétní dealer Dacia vybraný klientem při podpisu pojistné smlouvy)

 

 • Pojištění GAP

 

 • Minimalizace dopadu škodné události na klienta

 

 • Asistenční služba při vzniku pojistné události

 

 • Úsporu času při řešení pojistné události v autorizované síti

 

 • Přímá likvidace (vyřízení nezaviněné nehody pojišťovnou u ostatních pojišťoven za klienta)
Pojištění

Druhy pojištění

Druhy nabízeného pojištění:

 

 • Povinné ručení

 

 • Havarijní pojištění

 

 • Pojištění schopnosti splácet

 

 • Pojištění GAP

 

Doplňkové pojištění:

 

 • Pojištění čelního skla

 

 • Ůrazové pojištění osob

 

 • Pojištění asistence

 

 • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

 

 • Pojištění zavazadel

Pojištění při financování vozu s Mobilize Financial Services

Po celou dobu trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy je povinnost mít vozidlo pojištěno, jak ze zákona (povinné ručení), tak mít i uzavřené havarijní pojištění.

 

Pojištění je součástí splátek úvěru, kde Vám nabízíme zvýhodněné individuální podmínky a rovněž zohledníme stav Vašich bonusů za bezeškodní průběh z předchozího pojištění. Vybrat si navíc můžete ze dvou sazeb pojištění – fixní nebo variabilní. S výběrem nejvhodnějšího pojistného produktu Vám poradí Váš prodejce Dacia.

 

Pojištění při hotovostním prodeji

I v případě pořízení vozidla v hotovosti máte možnost využít všechny výhody našeho komplexního značkového pojištění (havarijní pojištění i povinné ručení). Konkrétní nabídku Vám předloží Váš autorizovaný dealer Dacia.

 

Mobilize pojištění nabízíme ve spolupraci s renomovanými pojišťovnami Kooperativa, Uniqa, Generali Česká Pojišťovna.

Pojištění

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet je produkt, kterým si pojistíte Vaši schopnost splácet leasingové/úvěrové splátky i v případě neočekávaných událostí, majících vliv na Vaši finanční situaci.

 

Pojištění schopnosti splácet nabízíme ve 3 variantách: Basic, Standard, Exklusive (navíc obsahuje pojištění proti ztrátě zaměstnání a pojištění hospitalizace z důvodu úrazu i nemoci).

Pojištění GAP

Dacia Pojištění Vám díky produktům kombinujícím havarijní pojištění a pojištění GAP nabízí plnou pojistnou ochranu, která Vás zbaví starostí při řešení událostí:

 

 • odcizení vozidla,

 

 • totální škody v případě havárie nebo zničení vozidla živelnou událostí.

 

Toto pojištění Vás chrání před snížením pojistného plnění souvisejícím s poklesem hodnoty vozidla v čase, protože kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a jeho aktuální časovou cenou v okamžiku těsně před vznikem pojistné události. Díky tomu budete mít dostatek finančních prostředků na nákup nového automobilu tzn. pojistné plnění ve výši 100 % pořizovací ceny vozidla v prvních 3 letech.

 

Pojištění GAP nabízíme jako „Samostatné pojištění GAP - doplněk k havarijnímu pojištění“.

Slovníček pojmů

Pořizovací cena vozidla = Částka, na kterou je nové vozidlo pojištěno a odpovídá celkové kupní ceně vozidla vč. Výbavy a příslušenství, uvedené na faktuře vystavené prodejcem. Současně představuje max. částku, která bude vyplacena v případě pojistné události vozidla.

 

Časová cena = představuje aktuální tržní hodnotu vozidla odpovídající jeho staří a opotřebeni, za kterou lze pořídit totožné vozidlo.

 

Totální škoda = jde o škodu, kdy náklady na opravu vozidla by převýšily časovou cenu vozidla. Oprava se v těchto případech neprovádí.

Jak funguje GAP

Po dobu minimálně tří let od zakoupení vozidla Vám bude garantováno, že v případě odcizení celého vozidla, nedojde-li k jeho nalezení do 30 dnů od nahlášení policii a v případě škody, u níž by náklady na opravu převýšily časovou (obecnou) cenu vozidla (totální škoda) Vám pojišťovna vyplatí rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla. Navíc je možné pokrytí i spoluúčasti na havarijním pojištění.

Jak postupovat při dopravní nehodě

Bezprostředně po nehodě:

 • Zastavte a zabezpečte místo nehody rozsvícením varovných světel a následně i výstražným trojúhelníkem

 

 • Při opuštění vozidla mějte na sobě oblečenu reflexní vestu

 

 • Zjistěte, zda došlo ke zranění účastníků dopravní nehody, případně poskytněte první pomoc a přivolejte záchranáře prostřednictvím tísňové linky 112

 

 • Zkontrolujte, zda z havarovaných vozidel nevytékají provozní kapaliny

 

 • Zdržte se požívání alkoholu nebo medikamentů pod jejímž vlivem je zakázáno řídit motorové vozidlo

Policii voláme vždy v případě:

 • Zranění či usmrcení

 

 • Vzniklé hmotné škody na některém zúčastněném vozidle vyšším než 100 000 Kč

 

 • Je poškozena nebo zničena pozemní komunikace nebo její příslušenství (značky, svodidla apod.)

 

 • Je poškozen nebo zničen majetek třetí nezúčastněné osoby (zaparkované vozidlo, oplocení apod.)

 

 • Nejste schopni vlastními silami uvést komunikaci do provozuschopného stavu (vyteklé provozní kapaliny, rozsypaný náklad apod.)

 

 • Nespolupráce ostatních účastníků / ujetí z místa / nedokážete se domluvit s cizinci

 

 • Podezření o požití návykových látek ostatními účastníky

Za bezdůvodné přivolání policie na místo nehody Vám nehrozí sankce.

Ignorujte na místě nehody asistenční služby, které jste si sami neobjednali!

 

Volejte vždy asistenční linku vaší pojišťovny.

  Asistenční služba pro zajištění odtahu
(ČR i zahraničí)

Klientská linka pojišťovny
(při volání z ČR)
Allianz
+420 283 002 780
841 170 000
Kooperativa +420 266 799 779 841 105 105
Uniqa +420 272 101 020 488 125 125
Generali Česká pojišťovna +420 241 114 114 241 114 114

 

V případě, že potřebujete s čímkoliv poradit, obraťte se s důvěrou na klientskou linku vaší pojišťovny. Potřebujete-li zajistit odtah vozidla, volejte asistenční společnost vaší pojišťovny.

 

Vaší pojišťovnu naleznete na zelené kartě k Vašemu vozidlu.

 

Jak postupovat při dopravní nehodě (PDF)

Pojištění

Záznam o dopravní nehodě

Všechny potřebné informace související s účastí na pojistné události zaznamenejte do Záznamu o dopravní nehodě, vč. uvedení viníka nehody. Pokud je mezi účastníky dopravní nehody neshoda o viníku, vždy přivolejte policii. Protokol nezapomeňte podepsat oběma účastníky a uvést datum.

 

Vedle Záznamu o dopravní nehodě pořiďte přímo na místě fotografie zachycující postavení vozidel v okamžiku nárazu ze všech stran a úhlů a viditelná poškození obou zúčastněných vozidel.

 

Případné svědky události požádejte o kontakt a požádejte je o spolupráci při policejním šetření.

 

Při opravě vozidel po pojistných událostech se s důvěrou obraťte na servisy Dacia, kde se o Vás postarají specialisté na likvidaci pojistných událostí. Naši pracovníci udělají vše nezbytné proto, abyste nemuseli řešit pojistnou událost s pojišťovnou a svůj drahocenný čas mohli strávit příjemnějším způsobem.