O financování

Nevíte jaký je rozdíl mezi úvěrem a leasingem, nebo co je to operativní leasing? Zde se to dozvíte.

Úvěr

Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení vozidla na základě uzavřené úvěrové smlouvy. Poskytovatel úvěru (Mobilize Financial Services) převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.

O financování

 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení vozidla na základě uzavřené úvěrové smlouvy.

 

 • Poskytovatel úvěru (Mobilize Financial Services) převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.

 

 • Jako vlastník je v technickém průkazu uveden klient, který vozidlo také odepisuje.

 

 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta jsou odpisy a výše úroků.

 

 • Podnikatel nebo firma plátce DPH má nárok na odpočet DPH z celého vozu (při splnění zákonných podmínek).

 

 • Úvěr není zatížen DPH z finančních služeb.

 

 • Úvěr je určen pro všechny typy klientů – soukromé osoby, podnikatelé i firmy.

Finanční leasing

Finanční pronájem, u kterého vlastnictví předmětu nájmu (vozidla) nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení. Nájemce po skončení nájmu může uplatnit opci na odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty (obvykle 1 000,-Kč bez DPH).

O financování

 • Finanční pronájem, u kterého vlastnictví předmětu nájmu (vozidla) nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení. Nájemce po skončení nájmu může uplatnit opci na odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty (obvykle 1 000,-Kč bez DPH).

 

 • Pronajímatel (Mobilize Financial Services) kupuje od dodavatele předmět nájmu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.

 

 • Předmět nájmu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje.

 

 • Daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.

 

 • Finanční leasing je určen pouze pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby a umožňuje podnikateli nebo firmě vůz daňově uplatnit do nákladů již za 54 měsíců.

 

 • Celá splátka je daňovým nákladem.

 

 • Splátky nejsou závislé na pohybech měnového kurzu.

 

 • Plynulé obnovování vozového parku podle potřeb uživatele.

 

 • Záruka 100% mobility po celou dobu pronájmu. 

Operativní leasing

Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a doba odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů.

O financování

 • Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice.

 

 • Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a doba odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů.

 

 • Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).

 

Co nabízíme:

 

Operativní leasing Full Service


Všechny služby spojené s provozem vozidla zajišťuje leasingová společnost:

 

 • Vozidlo přihlásíme na RZ.

 

 • Zajistíme úhradu silniční daně.

 

 • Uhradíme poplatek za rádio.

 

 • Sjednáme havarijní i zákonné pojištění.

 

 • Přenesení starostí o vozový park na leasingovou společnost - úspora nákladů: mzdové náklady, velkoodběratelské slevy z ceny vozidel, servisních služeb apod.

 

Operativní leasing bez služeb

Veškeré služby spojené s provozem vozidla si zajišťuje klient sám.