Rozšíření údajů v MEDIA NAV

Rozšíření údajů v MEDIA NAV


AKTULIZACE…

POI (body zájmu)

MEDIA NAV - POI (body zájmu)

Databáze turisticky zajímavých míst obsahuje doplňkové informace s určením cesty k více než milionu restaurací, obchodů, čerpacích stanic a dalších míst.

Váš soubor map obsahuje seznam základních turistických informací BASIC POI několika kategorií. Tento základní seznam si můžete na www.dacia.naviextras.com rozšířit stažením další databáze s nabídkou turistických informací úrovně Premium POI a Rich POI.

OMEZENÍ RYCHLOSTI

MEDIA NAV - Omezení rychlosti

Omezení rychlosti:

MEDIA NAV vám poskytuje informace o úsecích s omezením rychlosti, které se na vaší trase vyskytují. Pokud povolenou rychlost překročíte, upozorní vás zvukovým a vizuálním signálem. Systém vám navíc na obrazovce ukazuje oblasti s úsekovým měřením a upozornění na radary*.
*podle legislativy v dané zemi, není k dispozici ve Francii, Německu a Švýcarsku

RADARY

MEDIA NAV - Upozornění na radary

Upozornění na radary*:

Díky informacím o radarech, které jsou součástí aktualizací kartografických dat, budete po Evropě jezdit v klidu a předepsanou rychlostí.

Databáze informací o radarech obsahuje:
- lepší klasifikaci radarů: rychlost, červená na semaforu, úsekové měření,
- umístění radarů ověřené profesionálními kartografy,
- vyřazení neaktivních radarů.

*podle legislativy v dané zemi, není k dispozici ve Francii, Německu a Švýcarsku

ZNAČENÍ KŘIZOVATEK

MEDIA NAV - Značení křižovatek

Na komplikovaných křižovatkách nebo mimoúrovňových dálničních kříženích, kde není jednoduché zjistit směr, kterým máte pokračovat, vám díky funkci „přehled křižovatky“ váš navigační systém MEDIA NAV na obrazovce nabídne schématické znázornění celé křižovatky. Šipky, které se na obrazovce objevují, vám ukazují správný směr jízdy.

MEDIA NAV - Shrnutí

SHRNUTÍ:

SLUŽBY NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU MEDIA NAV

Navigace Dacia MEDIA NAV vám poskytuje celou řadu praktických funkcí a jednoduché používání:
> mapu nebo soubory map, které jsou součástí základní výbavy vozu při jeho dodání,

> bezplatnou aktualizaci kartografických údajů během 90 dní po dodání vozu (v základní výbavě),

> podrobné a přesné turistické informace, které vás dovedou do více než miliónu restaurací, čerpacích stanic, obchodů, parkovišť, hotelů…,

MEDIA NAV - Shrnutí

> upozornění na pevné radary*,

> úseky s omezením rychlosti,

> podrobné znázornění křižovatek a mimoúrovňových dálničních křížení,

> aktualizace kartografických údajů 2x ročně,

> aktualizace informací o pevných radarech 1x měsíčně*,

> doplňkové mapy k mapám jednotlivých zemí nebo k souborům map.

* podle legislativy v dané zemi, není k dispozici ve Francii, Německu a Švýcarsku.

MEDIA NAV - Zdarma garance aktualizace mapy

ZDARMA GARANCE AKTUALIZACE MAPY

Pořídili jste si vůz vybavený systémem Dacia MEDIA NAV a máte možnost stáhnout si bezplatně poslední aktualizaci souborů map a umístění pevných radarů (neplatí pro Francii, Německo, Švýcarsko). Během 90 dní po dodání vozu vám garantujeme možnost bezplatné aktualizace kartografických údajů. Po uplynutí této lhůty jsou aktualizace placené.

MEDIA NAV - Jak si zdarma stáhnout aktualizaci dat?

Jak si zdarma stáhnout aktualizaci dat?

Zasuňte do svého počítače USB klíč a otevřete program DACIA MEDIA NAV TOOLBOX. Ověřte si, zda je nějaká aktualizace k dispozici: klikněte na záložku „Aktualizace“. Vyberte si aktualizaci, kterou potřebujete a stáhněte si ji na svůj USB klíč. Stažené aktualizace se automaticky nainstalují, jakmile zasunete svůj USB klíč do navigačního systému ve vašem voze.
Upozornění:
Nezapomeňte si, nejprve nainstalovat DACIA MEDIA NAV TOOLBOX a vytvořit si svůj vlastní účet.