Dacia Assistance

Dacia Assistance

Dacia Assistance - 800 272 272

Dacia poskytuje svým zákazníkům asistenční služby Dacia Assistance, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na území České republiky i v zahraničí, což zaručuje, že zákazník v případě nenadálé poruchy vedoucí k nepojízdnosti vozidla nezůstane bez okamžité pomoci.

Zkušení operátoři Dacia Assistance na základě Vašeho požadavku zorganizují opravu na místě, odtah do nejbližšího servisu Dacia spolu s dalšími doplňkovými službami nebo technickou konzultaci po telefonu. Veškeré detailní informace nalezne zákazník v Záručních podmínkách Dacia nebo pojistných podmínkách jednotlivých produktů.

Bližší informace k jednotlivým produktům:

Dacia Assistance (kryje případy poruchy znemožňující provoz vozidla, je součástí smluvní záruky poskytované výrobcem na nový vůz).

Dacia Assistance+ (kryje případy poruchy, jde o samostatný produkt určený pro vozidla po skončení smluvní záruky. Lze ho získat při pravidelné servisní prohlídce v autorizovaném servisu).

Dacia Comfort Assistance (kryje případy defektu pneumatiky, vybité baterie, záměny nebo nedostatku paliva, zamrzlého paliva, ztráty nebo uzamčení klíče uvnitř vozu a přimrzlé ruční brzdy. Představuje samostatný produkt, který je součástí předplaceného programu údržby Service Pack) nebo ho lze získat v rámci sezónních servisních akcí).

Dacia Pojištění (kryje případy nepojízdnosti vozidla v důsledku dopravní nehody a jiné pojistné události. Konkrétní podmínky závisí na zvolemém programu pojištění. Více informací naleznete v návodu Jak postupovat při dopravní nehodě.