RECYKLACE

DACIA ČR jmenovala společnost METALŠROT TLUMAČOV a. s. jako svého schváleného zpracovatele pro bezplatný sběr vozidel s ukončenou dobou životnosti v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění.

Seznam sběrných míst, kde lze vozidla s ukončenou dobou životnosti bezplatně předávat k likvidaci, je umístěn na serveru SDA (Svaz dovozců automobilů) na internetové adrese http://portal.sda-cia.cz/vraky.