Dacia Finance

Dacia finance
 • ÚVĚR

  • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení vozidla na základě uzavřené úvěrové smlouvy. 
  • Poskytovatel úvěru (RCI Financial Services) převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce. 
  • Jako vlastník je v technickém průkazu uveden klient, který vozidlo také odepisuje. 
  • Daňově uznatelným nákladem pro klienta jsou odpisy a výše úroků.
  • Podnikatel nebo firma plátce DPH má nárok na odpočet DPH z celého vozu (při splnění zákonných podmínek).
  • Úvěr není zatížen DPH z finančních služeb.
  • Úvěr je určen pro všechny typy klientů – soukromé osoby, podnikatelé i firmy.

 • FINANČNÍ LEASING

  • Finanční pronájem, u kterého vlastnictví předmětu nájmu (vozidla) nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení. Nájemce po skončení nájmu může uplatnit opci na odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty (obvykle 1 000,-Kč bez DPH).
  • Pronajímatel (RCI Financial Services) kupuje od dodavatele předmět nájmu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.
  • Předmět nájmu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje.
  • Daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.
  • Finanční leasing je určen pouze pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby a umožňuje podnikateli nebo firmě vůz daňově uplatnit do nákladů již za 54 měsíců.

 • OPERATIVNÍ LEASING

  • Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice.
  • Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a doba odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů.
  • Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).
  • Celá splátka je daňovým nákladem.
  • Splátky nejsou závislé na pohybech měnového kurzu.
  • Plynulé obnovování vozového parku podle potřeb uživatele.
  • Záruka 100% mobility po celou dobu pronájmu.

  Co nabízíme

  Operativní leasing Full Service
  Všechny služby spojené s provozem vozidla zajišťuje leasingová společnost:

  • Vozidlo přihlásíme na RZ.
  • Zajistíme úhradu silniční daně.
  • Uhradíme poplatek za rádio.
  • Sjednáme havarijní i zákonné pojištění.
  • Přenesení starostí o vozový park na leasingovou společnost - úspora nákladů: mzdové náklady, velkoodběratelské slevy z ceny vozidel, servisních služeb apod.

  Operativní leasing bez služeb
  Veškeré služby spojené s provozem vozidla si zajišťuje klient sám.