Záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě

 

Všechny potřebné informace související s účastí na pojistné události zaznamenejte do Záznamu o dopravní nehodě, vč. uvedení viníka nehody. Pokud je mezi účastníky dopravní nehody neshoda o viníku, vždy přivolejte policii. Protokol nezapomeňte podepsat oběma účastníky a uvést datum.

Vedle Záznamu o dopravní nehodě pořiďte přímo na místě fotografie zachycující postavení vozidel v okamžiku nárazu ze všech stran a úhlů a viditelná poškození obou zúčastněných vozidel.

Případné svědky události požádejte o kontakt a požádejte je o spolupráci při policejním šetření.

Při opravě vozidel po pojistných událostech se s důvěrou obraťte na servisy Dacia, kde se o Vás postarají specialisté na likvidaci pojistných událostí. Naši pracovníci udělají vše nezbytné proto, abyste  nemuseli řešit pojistnou událost s pojišťovnou a svůj drahocenný čas mohli strávit příjemnějším způsobem.

Záznam o dopravní nehodě (PDF)