Jak postupovat při dopravní nehodě

postup při dopravní nehodě

Bezprostředně po nehodě:

• Zastavte a zabezpečte místo nehody rozsvícením varovných světel a následně
i výstražným trojúhelníkem
• Při opuštění vozidla mějte na sobě oblečenu reflexní vestu
• Zjistěte, zda došlo ke zranění účastníků dopravní nehody, případně poskytněte první pomoc
a přivolejte záchranáře prostřednictvím tísňové linky 112
• Zkontrolujte, zda z havarovaných vozidel nevytékají provozní kapaliny
• Zdržte se požívání alkoholu nebo medikamentů pod jejímž vlivem je zakázáno
řídit motorové vozidlo

Policii voláme vždy v případě:

• zranění či usmrcení
• vzniklé hmotné škody na některém zúčastněném vozidle vyšším než 100 000 Kč
• je poškozena nebo zničena pozemní komunikace nebo její příslušenství
(značky, svodidla apod.)
• je poškozen nebo zničen majetek třetí nezúčastněné osoby
(zaparkované vozidlo, oplocení apod.)
• nejste schopni vlastními silami uvést komunikaci do provozuschopného stavu
(vyteklé provozní kapaliny, rozsypaný náklad apod.)
• nespolupráce ostatních účastníků / ujetí z místa / nedokážete se domluvit s cizinci
• podezření o požití návykových látek ostatními účastníky

Za bezdůvodné přivolání policie na místo nehody Vám nehrozí sankce.

 

IGNORUJTE NA MÍSTĚ NEHODY ASISTENČNÍ SLUŽBY, KTERÉ JSTE SI SAMI NEOBJEDNALI!

VOLEJTE VŽDY ASISTENČNÍ LINKU VAŠÍ POJIŠŤOVNY


Asistenční služba pro 

zajištění odtahu 
(ČR i zahraničí)

Klientská linka 
pojišťovny 
(při volání z ČR)

Allianz

+420 241 170 000

841 170 000

Kooperativa

+420 266 799 779

841 105 105

Uniqa

+420 272 101 020

800 120 020

Česká Pojišťovna

+420 841 114 114

841 114 114 

 

V PŘÍPADĚ, ŽE POTŘEBUJETE S ČÍMKOLIV PORADIT, OBRAŤTE SE S DŮVĚROU NA KLIENTSKOU LINKU VAŠÍ POJIŠŤOVNY. POTŘEBUJETE-LI ZAJISTIT ODTAH VOZIDLA, VOLEJTE ASISTENČNÍ SPOLEČNOST VAŠÍ POJIŠŤOVNY:

 

Vaší pojišťovnu naleznete na zelené kartě k Vašemu vozidlu