ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy

 

PRŮBĚH SMLOUVY

Kde mohu nahlásit změnu identifikačních údajů v průběhu leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru?

Změnu identifikačních údajů (adresy atd.) je potřeba nahlásit písemně. Oznámení o změně (nutné uvést číslo leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru) zašlete poštou na RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo faxem na 844 113 399 nebo emailem na adresu rcifs@unicreditleasing.cz

Kde získám informace o průběhu leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru?

Veškeré informace o průběhu a trvání leasingové smlouvy nebo smlouvy o úvěru získáte na našem klientském centru na telefonním čísle 844 113 355 nebo na emailové adrese rcifs@unicreditleasing.cz

Jaký je variabilní symbol pro platbu splátek?

Variabilním symbolem pro platby splátek je vždy číslo smlouvy. V případě, že zapomenete uvést variabilní symbol, nebo ho uvedete chybně, kontaktujte naše klientské centrum na telefonním čísle 844 113 355, aby došlo ke správnému přiřazení platby k Vaší leasingové smlouvě nebo smlouvě o úvěru.

Kdy je splatnost splátek?

Splatnost jednotlivých leasingových splátek nebo splátek úvěru je uvedena ve splátkovém kalendáři, který obdržíte poštou od RCI Financial Services, s.r.o. po převzetí vozu.

Co mám dělat, když jsem neobdržel splátkový kalendář?

Splátkový kalendář obdržíte poštou na adresu uvedenou ve smlouvě nejpozději do 3 týdnů od převzetí vozu. V případě, že splátkový kalendář neobdržíte, kontaktuje naše klientské centrum na telefonním čísle 844 113 355. Výše a splatnost leasingových splátek je uvedena také v informativních údajích, které jsou součástí smluvní dokumentace od RCI Financial Services, s.r.o. nebo výše a splatnost splátek úvěru je uvedena na základních údajích o úvěru, které jsou součástí dokumentace od RCI Financial Services, s.r.o.

Mohu požádat o odklad úhrady splátek?

Ano, je možný odklad maximálně 3 splátek. Po uplynutí doby odkladu splátek uhradíte tyto tři odložené splátky spolu s další pravidelnou splátkou. Podepsanou Žádost o odklad splátek zašlete poštou na Správní oddělení, RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo faxem na 844 113 399. Podmínkou souhlasu s odkladem platby splátek je uhrazeních veškerých dluhů vůči RCI Financial Services, s.r.o. po splatnosti.

Kde si mohu zažádat o vypůjčení technického průkazu?

V případě, že si budete potřebovat z nějakého důvodu zapůjčit technický průkaz, kontaktuje naše klientské centrum na telefonním čísle 844 113 355.

Jak postupuji v případě reklamace vozidla?

Základní postup při reklamaci předmětu leasingu je uveden přímo ve všeobecných podmínkách – tzn. že klient je zmocněn i bez našeho vědomí našim jménem reklamovat u prodávajícího. Informuje-li nás písemně klient o probíhající reklamaci, vystavíme mu zvláštní plnou moc k řešení reklamace.