ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy

 

PRODUKTY

Jaký je rozdíl mezi finančním leasingem a úvěrem?

• Finanční leasing je forma financování, kdy dlouhodobě užíváte vůz za úhradu v podobě leasingových splátek. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy a splacení zůstatkové hodnoty (obvykle ve výši symbolických 1 000 Kč + DPH) přechází vůz do Vašeho vlastnictví. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu. Finanční leasing je určen pouze pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
• Úvěr je forma financování, kdy kupujícím jste Vy a předmětný vůz se jeho převzetím stává Vaším majetkem. Úvěr není zatěžován DPH z finančních služeb. Doba trvání úvěrové smlouvy není zákonem nijak stanovena.

Co je operativní leasing?

Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice. Součástí pronájmu je doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).

Jaká je maximální doba splácení?

Pokud není podmínkami akce stanoveno jinak, maximální doba financování je v případě finančního leasingu i úvěru na nový vůz 84 měsíců. U ojetých vozů je stanoveno maximální stáří vozu včetně doby jeho financování na 12 let.